Konfiguration

Ett nätverk utan Switch och Router vore bara en hel bunt med kablar av olika slag utan någon som helst funktion, resultatet blir detsamma om man lägger till Switch och Router som är illa konfigurerade.

Inget nätverk är för litet

Inget nätverk är för litet för att behöva konfiguration och inga nätverk är för små eller stora för Lancom. Vi har lång erfarenhet och kunskap av att konfigurera alla de produkter som vi levererar.

Kontakta oss för rådgivning
Kontakta oss