Projektering

Systemen för data- och telekom blir allt enklare att använda men samtidigt blir de mer komplicerade att projektera, installera och underhålla. Genom en noggran planering kan vi ge ditt projekt ett bättre slutresultat. Vi anser att med en väl genomförd projektering och förstudie minimeras riskerna i projekten och leveranssäkerheten ökar.

Projektering av fibernät, fastighetsnät och trådlösa nät

Vi har lång erfarenhet av att designa fibernät, fastighetsnät och trådlösa nät. Lancom är med redan från starten vid nybyggnation av stora varuhus där nätdesignen spelar en avgörande roll för varuhusets infrastruktur. Vi använder oss av moderna hjälpmedel och program såsom mobilappar, CAD, SPAN, NICE, GIS verktyg, Excel m.fl. vilket gör att vi kan vara behälpliga både on- och offsite med nya såväl som befintliga underlag.

Kontakta oss för rådgivning
Kontakta oss