Larm, säkerhet och övervakning för din verksamhet

Vi ser till att du har ett flexibelt och stabilt säkerhetssystem! Det gäller både inbrottslarm, passersystem och övervakning med kameror. Var för sig, eller kombinerat i ett smart system som anpassas efter just din verksamhet.

Inbrottslarm

Behovet av trygghetsskapande åtgärder har ökat i hela landet. Med ett inbrottslarm skyddar du din egendom mot inbrott och åverkan. Våra inbrottslarm kan byggas som ett självständigt system eller integreras med passerkontroll och kameror. Tillsammans med dig tar vi fram en lösning anpassad utifrån ditt försäkringsbolags krav och dina önskemål.

Kontakta oss

Passersystem

För att få bättre kontroll på vilka personer som har tillträde till din fastighet rekommenderar vi ett passersystem. På så vis kan du styra exakt vilka personer som ska få tillträde och till vilka utrymmen. Du kan till och med bestämma vid vilka tider och dagar tillträde ska vara möjligt. Våra passersystem går också att integrera med inbrottslarm för att få ett enhetligt och lättskött system med ökad säkerhet.

Kontakta oss

Övervakning

Ett område eller en fastighet med aktiv kameraövervakning blir lugnare och tryggare. Tekniken i övervakningskameror utvecklas ständigt och idag finns smarta kameror med AI för att känna igen ansikten, registreringsskyltar med mera. Det blir också allt vanligare med inspelning via kameraövervakning både för näringsidkare, fastighetsbolag och privatpersoner.

Kontakta oss

Säkerhetsanalys

Vi har kunskapen och erfarenheten för att säkerställa att du har rätt komponenter på rätt plats. Vi gör en säkerhetsanalys där vi tillsammans med dig går igenom ditt behov, eventuellt krav från försäkringsbolag eller annan myndighet, placering och val av utrustning så att du känner dig trygg genom hela processen.

Kontakta oss

Så hjälper Lancom dig med larm och säkerhet

För att du ska få ett framtidssäkert och tryggt säkerhetssystem är Lancom med dig genom hela processen, från start till mål. Vi jobbar med alla komponenter som krävs för att bygga upp en välfungerande infrastruktur för företags säkerhetssystem inom larm, övervakning och passerkontroll. Däribland programmering av nya centraler och montage av kanalisation/kabelstegar.

Vi samarbetar med flera larmcentraler för säker larmmottagning med åtgärd för att du ska kunna välja det som passar dina förutsättningar. Du kan komplettera din säkerhetsanläggning med ett serviceavtal för skötsel och felavhjälpning om det skulle behövas.

Installationerna utförs av våra tekniker som är certifierade för de system vi erbjuder och vi har lång erfarenhet av att hjälpa både stora och små företag med en lösning som passar just deras behov. Självklart dokumenterar vi både nya installationer och kompletteringar av ditt nät enligt svensk standard.