Drift & service med jour för din verksamhet

Förebyggande underhåll på ditt kommunikationssystem ska inte underskattas. Tillförlitligheten till systemet behöver upprätthållas och kostsamma överraskningar ska undvikas! Därför erbjuder vi olika alternativ för drift & service. Vi erbjuder även jour.