Drift & Service

Behovet av förebyggande underhåll på ert kommunikationssystem ska inte underskattas, för att upprätthålla tillförlitligheten på systemen och slippa tråkiga överraskningar, erbjuder Lancom olika alternativ på drift- och serviceavtal.

Kontakta oss för rådgivning
Kontakta oss