Dokumentation

Ett väldokumenterat nät är att bra nät! Självklart dokumenterar vi alla nät som vi bygger men vi hjälper även nätägare, stora som små, med att inventera och dokumentera deras befintliga nät.

Post- och telestyrelsen ställer allt högre krav

Post- och telestyrelsen (PTS) ställer allt högre krav på nätägarna och deras dokumentation. Lancom kan hjälpa er att inventera och dokumentera ert nät. Vi kan även göra riskbedömningar och klassificeringar av ert nät.

Kontakta oss för rådgivning
Kontakta oss